ადამიანის ერთ-ერთი ყველაზე მდაბიო თვისება:    ოხუნჯობა, და სხვა ადამიანის დაცინვა