გემრიელი საჭმელი და მუდმივად "კაი პონტი" - თანამედროვე ადამიანის ცხოვრების მთავარი საზრისი.. სამწუხარო რეალობა..
ერთ-ერთი ყველაზე მდაბიო თვისება - სხვა ადამიანის დაცინვა და მასხარაობა